بایگانی برچسب ها: تجارت الکترونیکی تلفیقی.pdf

دانلود مقاله تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند

دانلود مقاله تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند

تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) معماری و چالش ها چکیده : ما نشان می دهیم که حوزه تجارت الکترونیکی می نواند همه اجزا مورد نیاز برای یک فرآیند موفق تعیین الگوهای سودمند تجاری را فراهم سازد و در عین حال عقیده داریم که این یک حوزه موثر برای فرآیند ذکر شده است . ما بر اساس تجاربمان در شرکت نرم افزاری بلو مارتینی (Blue Martini ) در ارتباط ب...

ادامه مطلب