بایگانی برچسب ها: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض

پروژه بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري

پروژه بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري

بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس فهرست مطالب علايم اختصاري1 مقدمه2 الف) طرح بحث2 ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن 3 ج) سوالات پايان‌نامه 4 د) فرضيات پايان‌نامه 4 ه) روش تحقيق5 و) پلان كلي5 بخش نخست تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري 7 مقدمه 7 مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران 8 گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از ...

ادامه مطلب