دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید
شما در حال مشاهده مطالب مرتبط با برچسب "

تجربیات مدون آموزشی

" هستید
تصویر  تجربیات همراه با چالش ها و ارائه راهکارها

تجربیات همراه با چالش ها و ارائه راهکارها

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۳۴...
ادامه ...
تصویر  دانلود اقدام پژوهی معلم دبیری ریاضی

دانلود اقدام پژوهی معلم دبیری ریاضی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۳۵...
ادامه ...
تصویر  دانلود اقدام پژوهی دبیری درس ریاضی

دانلود اقدام پژوهی دبیری درس ریاضی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۳۲...
ادامه ...
تصویر  دانلود اقدام پژوهی دبیر معارف

دانلود اقدام پژوهی دبیر معارف

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۳۵...
ادامه ...
تصویر  اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی مدرسه

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی مدرسه

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۲۰...
ادامه ...
تصویر  دانلود تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی

دانلود تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۳۴...
ادامه ...
تصویر  اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :۲۰...
ادامه ...