بایگانی برچسب ها: تجربیات معلمین

بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء

بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء

بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املاء  دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعدادغلط هایی که مرتکب می شوند نمرات کمتری دریافت می کنند واقعیت این است که انواع اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود از یک نوع و یک نسخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه آن اشتباهات را از بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت . برای دستیابی به یک راه حل ساده و امیدوارکننده بهتر است ابتدا با اجرای آزم...

ادامه مطلب