بایگانی برچسب ها: تجزيه تحليل سيستم يک شركت.pdf

دانلود پروژه تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت

دانلود پروژه تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت

دانلود پروژه تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت تجزیه تحلیل سیستم یک شرکت شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود همانطور که ملاحظه میشود کل شرکت به دو بخش تولیدی و غیر تولیدی تقسیم شده است که هر دو بخش مستقیماتحت نظر مدیریت عامل می‌باشند بخش تولیدی از قسمتهایی نظیر تاسیسات ، تعمیرات و نگهداری ، کنترل کیفیت و بخش غیر تولیدی  از قسمتهای تدارکات، امور مالی، وامور بازرگانی واداری تشکیل شده است . در طراحی مجدد ساختار سازمانی با توجه به الزامات موجود...

ادامه مطلب