بایگانی برچسب ها: تجزيه تحليل سيستم يک شركت

دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت

دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت

دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت تجزيه تحليل سيستم يک شركت شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود همانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي  از قسمتهاي تداركات، امور مالي، وامور بازرگاني واداري تشكيل شده است . در طراحي مجدد ساختار سازماني با توجه به الزامات موجود...

ادامه مطلب