بایگانی برچسب ها: تجزيه وتحليل وطراحي سيستم

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز فهرست مطالب * چکیده . ۱ * مقدمه   ۲ * فصل اول   تعریف و امکان سنجی مسئله. ۳ * تعریف مسئله   ۴ * اهداف مسئله   ۴ *  ۱۲۱ اهداف کلی . ۴ *    ۱۲۲ اهداف جزئی . ۴ * ۱۳کارهای انجام شده مرتبط با موضوع   ۵ * ۱۴ امکان سنجی   ۵ * فصل دوم   تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم   ۶ * تعریف کامل مسئله . ۷ * دیاگرام متن . ۸ * دیاگرام گردش مستندات . ۹ * نمودار DFD . 10 * ۲۴۱ نمودار DFD سطح ۱...

ادامه مطلب