بایگانی برچسب ها: تجزيه وتحليل وطراحي سيستم

طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري اداره گاز

طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري اداره گاز

طراحي و پياده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري اداره گاز فهرست مطالب * چكيده . 1 * مقدمه   2 * فصل اول   تعريف و امكان سنجي مسئله. 3 * تعريف مسئله   4 * اهداف مسئله   4 *  121 اهداف كلي . 4 *    122 اهداف جزئي . 4 * 13كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع   5 * 14 امكان سنجي   5 * فصل دوم   تجزيه وتحليل وطراحي سيستم   6 * تعريف كامل مسئله . 7 * دياگرام متن . 8 * دياگرام گردش مستندات . 9 * نمودار DFD . 10 * 241 نمودار DFD سطح 1   11...

ادامه مطلب