بایگانی برچسب ها: تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار در سه ماهه

دانلود مقاله نحوه تعيين شاخص هاي حوادث ناشي از كار

دانلود مقاله نحوه تعيين شاخص هاي حوادث ناشي از كار

نحوه تعيين شاخص هاي حوادث ناشي از كار فهرست مطالب نحوه تعيين شاخص هاي حوادث ناشي از كار ميزان وفور حوادث (Accident frequency rate) (AFR) تجزيه و تحليل آمار حوادث سه ماهه اول سال 1385 تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار در سه ماهه آبانماه تا آخر دي ماه سال 1384 راهكارهاي پيشنهادي واحد ايمني و بهداشت طرح توسعه سيمان آبيك ...

ادامه مطلب