بایگانی برچسب ها: تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی.ppt

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی و حسابداری شرکت

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی و حسابداری شرکت

تجزیه و تحلیل سیستم کارگزینی و حسابداری شرکت روغن نباتی لادن تهیه مستندات برای هر اقدامی در همه زمینه ها همواره مفید بوده است . در زمینه تهیه یک سیستم نیز نباید همه چیز در قلب و یاد تهیه کننده باقیمانده و در نهایت در آنجا به فراموشی سپرده شود .سیستمی که دارای مستندات صحیح و اصولی باشد همواره نفرات دیگر با مطالعه مختصر می توانند براحتی ادامه دهنده کار نفر قبل باشند . و اما در ارتباط با این مستندات لازم است بیان نمایم که بر اساس اطلاع یکی از دوست...

ادامه مطلب