بایگانی برچسب ها: تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو.DOC

دانلود پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو

دانلود پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو

پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو افزایش سرمایه در صورتی باعث سودآوری میشود که بازده حاصل از آن از هزینه سرمایه بیشتر باشد. در شرکت همدارو بازده سرمایگذاری (ROI) روند نزولی داشته یعنی بازدهی که نصیب صاحبان سهام میشود کم است .وقتی که (ROI) کوچکتر از هزینه سرمایه باشد باعث میشود ارزش سهام شرکت نیز کاهش یابد. همچنین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نیزتقریبا روند کاهشی دارد که بیانگر این است که تناسبی بین میزان ورودی صاحب...

ادامه مطلب