بایگانی برچسب ها: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها.doc

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در این فصل مباحث عمومى و مقدماتى تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها مورد بحث قرار مى‏گیرد. خواننده با مطالعه این فصل در مى‏یابد که اصولاً سیستم چیست، چه خصوصیاتى دارد، داراى چه ابعادى است، چه انواعى دارد، ضرورت توجه به سیستم چیست و تحلیلگر سیستم کیست. همچنین در این فصل پس از ارائه یک طبقه بندى براى انواع سیستمها، سیستمهاى مورد نظر این کتاب را که سیستمهاى سازمانى- انسانى هستند مورد بحث قرار مى‏دهد و برخى از خ...

ادامه مطلب