بایگانی برچسب ها: تجهيزات پست هاي فشار قوي

پژوهش بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

پژوهش بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

پژوهش بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي  پژوهش بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي انرژي توليدي توسط نيروگاهها جهت مصرف بايستي به نقاط مختلف كشور انتقال داده شود زيرا كل توليد يك نيروگاه در بيشتر از مصرف آن منطقه مي باشد بدين منظور انرژي بوجود آمده كه در نقاط ديگر مورد نياز مي باشد توسط خطوط هوائي كه عمدتاً فشار قوي هستند و قادرند با ولتاژهاي بالا انرژي برق را به مسافت هاي دور برسانند و انتقال داده شود. انتقال انرژي الكتريكي توسط خطوط هوائ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي(پست دوشان تپه و پست مشيريه) فهرست مطالب خطوط انتقال ……………………1 سيم گارد ………………………..2 گوي حفاظتي ……………………3 پستها …………………………….3 اجزاء تشكيل دهنده پستها  …..5 مقره ها  …………………………5 برق گير …………………………5 كنتور برق گير …………………8 برق گير موجود در پست دوشان تپه …………..9 ترانسفور ماتور ولتاژ ………..9 ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……. 9 ترانسفورماتور جريان ……..12 پارامترهاي...

ادامه مطلب