بایگانی برچسب ها: تجهيزات پست هاي فشار قوي

پژوهش بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

پژوهش بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

پژوهش بررسی تجهیزات پست های فشار قوی  پژوهش بررسی تجهیزات پست های فشار قوی انرژی تولیدی توسط نیروگاهها جهت مصرف بایستی به نقاط مختلف کشور انتقال داده شود زیرا کل تولید یک نیروگاه در بیشتر از مصرف آن منطقه می باشد بدین منظور انرژی بوجود آمده که در نقاط دیگر مورد نیاز می باشد توسط خطوط هوائی که عمدتاً فشار قوی هستند و قادرند با ولتاژهای بالا انرژی برق را به مسافت های دور برسانند و انتقال داده شود. انتقال انرژی الکتریکی توسط خطوط هوائ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

دانلود پروژه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

دانلود پروژه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی بررسی تجهیزات پست های فشار قوی(پست دوشان تپه و پست مشیریه) فهرست مطالب خطوط انتقال ……………………۱ سیم گارد ………………………..۲ گوی حفاظتی ……………………۳ پستها …………………………….۳ اجزاء تشکیل دهنده پستها  …..۵ مقره ها  …………………………۵ برق گیر …………………………۵ کنتور برق گیر …………………۸ برق گیر موجود در پست دوشان تپه …………..۹ ترانسفور ماتور ولتاژ ………..۹ ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……. ۹ ترانسفورماتور جریان ……..۱۲ پارامترهای اسا...

ادامه مطلب