بایگانی برچسب ها: تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

دانلود کارتحقیقی تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن

تحصیل مال از طریق نامشروع و ابعاد جزائی آن فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : تحصیل مال از طریق نامشروع گفتار اول : تحصیل مال از طریق نامشروع ۱ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس ۲ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی الف ) رفتار مجرمانه یک ) رفتار مجرمانه اختلاس مبحث اول : اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن مبحث دوم : رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی مبحث سوم : اهمال و تفریط منجر به تضییع مال مصر...

ادامه مطلب