بایگانی برچسب ها: تحليلگري

دانلود مقاله مؤلفه های گزینش نیروی انسانی

دانلود مقاله مؤلفه های گزینش نیروی انسانی

مؤلفه های گزینش نیروی انسانی چکیده در این مقاله مؤلفه های اصلی گزینش کارکنان برای شغلهای از پیش تعیین شده ذکر شده است که پس از مصاحبه های مختلف و اطمینان از دارا بودن حداقل شرایط تصدی شغل از پیش تعیین شده، مورد گزینش و انتخاب قرار می‌گیرند. توضیح : ارائه شده در سومین کنفرانس مدیران منابع انسانی ایران کلیدواژه : انضباط؛ جمع پذیری؛ مدیریت بحران؛ تسلط؛ نظارت پذیری؛ تطبیق ۱- مقدمه از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی جذب و بکار گیری افرادی است ...

ادامه مطلب