بایگانی برچسب ها: تحليل سازه ها

دانلود پروژه تحليل سازه ها

دانلود پروژه تحليل سازه ها

تحليل سازه ها فهرست : فصل اول : انواع سازه ها فصل دوم:  رسم نمودار برش و خمش : الف) تير ب) قاب فصل سوم: پايداري و درجه نامعيني سازه ها فصل چهارم: تغيير شكل سازه ها  تغيير شكل گرهي خرپا الف) روش كار مجازي ب) كاستلگليانو فصل پنجم: تحليل خرپاي نامعين استاتيكي الف) بار واحد ب) كار حداقل فصل ششم: قانون بتي ماكسول فصل هفتم: محاسبه تغيير شكل تير و قاب ها الف) روش قضاياي لنگر سطح ب) روش تير مزدوج فصل هشتم: تقارن و پاد تقارن فصل نهم:كاستلگليانو فصل دهم: روش مستق...

ادامه مطلب