بایگانی برچسب ها: تحليل سازه ها

دانلود پروژه تحلیل سازه ها

دانلود پروژه تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها فهرست : فصل اول : انواع سازه ها فصل دوم:  رسم نمودار برش و خمش : الف) تیر ب) قاب فصل سوم: پایداری و درجه نامعینی سازه ها فصل چهارم: تغییر شکل سازه ها  تغییر شکل گرهی خرپا الف) روش کار مجازی ب) کاستلگلیانو فصل پنجم: تحلیل خرپای نامعین استاتیکی الف) بار واحد ب) کار حداقل فصل ششم: قانون بتی ماکسول فصل هفتم: محاسبه تغییر شکل تیر و قاب ها الف) روش قضایای لنگر سطح ب) روش تیر مزدوج فصل هشتم: تقارن و پاد تقارن فصل نهم:کاستلگلیانو فصل دهم: روش مستق...

ادامه مطلب