بایگانی برچسب ها: تحليل سايت از نظر اقليمي

دانلود مطالعات زائرسرا

دانلود مطالعات زائرسرا

دانلود مطالعات زائرسرا مطالعات زائرسرا فهرست مطالب فصل اول : شناخت بستر سايت(شهر مهران) مطالعات جغرافيايي مطالعات تاريخي مطالعات اجتماعي مطالعات فرهنگي مطالعات اقتصادي مطالعات كالبدي مطالعات اقليمي فصل دوم : تجزيه،تحليل فضاها شناخت موضوعي طرح فصل سوم:   مطالعات فیزیکی فضاهاي مورد نياز و استانداردهاي مربوطه دياگرام روابط شناخت تاسيسات شناخت سازه فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه فصل پنچم: تجزيه تحليل سايت درجه بندي معابر اطراف ...

ادامه مطلب