بایگانی برچسب ها: تحليل سايت از نظر اقليمي

دانلود مطالعات زائرسرا

دانلود مطالعات زائرسرا

دانلود مطالعات زائرسرا مطالعات زائرسرا فهرست مطالب فصل اول : شناخت بستر سایت(شهر مهران) مطالعات جغرافیایی مطالعات تاریخی مطالعات اجتماعی مطالعات فرهنگی مطالعات اقتصادی مطالعات کالبدی مطالعات اقلیمی فصل دوم : تجزیه،تحلیل فضاها شناخت موضوعی طرح فصل سوم:   مطالعات فیزیکی فضاهای مورد نیاز و استانداردهای مربوطه دیاگرام روابط شناخت تاسیسات شناخت سازه فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه فصل پنچم: تجزیه تحلیل سایت درجه بندی معابر اطراف ...

ادامه مطلب