بایگانی برچسب ها: تحليل سيركرلاسيون سايت

دانلود پروژه معماری درباره فرهنگ و هويت

دانلود پروژه معماری درباره فرهنگ و هويت

پروژه معماری درباره فرهنگ و هويت  فهرست مطالب: فصل اول- درباره فرهنگ و هويت مقدمه      2 ويژگيهاي طرح           4 فرهنگ و هويت         5 فرهنگ و طبيعت        6 نتايج         7 فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22 مقدمه      10 مختصات جغرافيايي   10 سابقه تاريخي شهر تهران         11 بررسي هاي جمعيتي               12 بررسي وضعيت اقتصادي           12 شبكه و تاسيسات حمل و نقل و دسترسي هاي شهري            13 بررسي آلودگي هاي زيست محيطي         14 برر...

ادامه مطلب