بایگانی برچسب ها: تحلیلی برمعماری ارگ

شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان

شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان

دانلود پاورپوینت شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان فهرست مطالب مقدمه تاریخچه کبوتر خانه سازه در برج گروه بندی برج ها برج های خارون -مشخصات کلی بنا اجزاء بنا جزئیات برج ها بناهای الحاقی -ویژگیهای معماری تحلیلی برمعماری ارگ برج صفا -وجه تمایز -جزئیات اجرایی -برج جوزدان -وجه تمایز -تزئینات به کارفته درساختمان برج ها – پنجره های مشبک ورودی همراه با تصاویر معماری داخلی کبوترخانه ها استثنایی است؛ عظمت این بناها هم به ...

ادامه مطلب