بایگانی برچسب ها: تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

دانلود پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP فهرست مطالب پيشگفتار انواع حالت های تصمیم گیری اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی شرط معکوسی همگنی وابستگي انتظارات فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه ساختن سلسله مراتبی محاسبه وزن محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی قدم اول: مقادیر هر یک از ستون ها را با هم جمع می کنیم قدم دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر ( نرمالایزکردن) قدم سوم : محاسبه متوسط عناصر در هر سطر ماتریس مقایسه زو...

ادامه مطلب