بایگانی برچسب ها: تحلیل سلسله مراتبیAHP

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP فهرست مطالب پیشگفتار انواع حالت های تصمیم گیری اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی شرط معکوسی همگنی وابستگی انتظارات فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه ساختن سلسله مراتبی محاسبه وزن محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی قدم اول: مقادیر هر یک از ستون ها را با هم جمع می کنیم قدم دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر ( نرمالایزکردن) قدم سوم : محاسبه متوسط عناصر در هر سطر ماتریس مقایسه زو...

ادامه مطلب