بایگانی برچسب ها: تحولات مدارس در ایران

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه

دانلود مطالعات معماری دبستان پسرانه معماری دبستان پسرانه فهرست مقدمه1 ضرورت مطالعه وطراحی3 بیان اهداف پروژه4 فصل اول:کودک5 روانشناسی کودک6 روانشناسی رشد6 دیدگاههای مختلف در روانشناسی7 نظریه های رشد7 نظریه رفتار گرایی اسکینر7 نظریه رشد هوش وشناخت پیاژه8 نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندوار8 اصول قوانین رشد9 ویژگی ها وتوانایی های کودک در هفت سال اول زندگی9 توانایی های شناختی کودک14 جمع بندی19 فصل دوم: نگاهی به آموزش وپرورش21 ضرورت وسابقه ی مر...

ادامه مطلب