بایگانی برچسب ها: تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

دانلود پروژه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی فهرست مطالب پيشگفتار3 مقدمه 6 محيط زيست در مناطق كوهستاني زاگرس در غرب ايران 9 دشت دهلران 13 تپه بزمرده 15 منطقه كنكاور در زاگرس مركزي 19 تپه گنج دره20 تپه آسياب 24 تپه گوران 26 اوضاع جغرافيايي بين النهرين 29 پيشينه مطالعاتي عراق 32 زاوي شمي شانيدر 34 كريم شهير 39 جارمو 40 اهلي سازي گياهان 44 اهلي سازي حيوانات 51 تغييرات آب و هوا در دوره نوسنگي 56 سير تغيير و تحولات در دوران نوسنگي57 معماري...

ادامه مطلب