بایگانی برچسب ها: تحول دستور زبان قصه

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

دانلود پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان فهرست مطالب مقدمه مترجم  ۱ عوامل تعیین کننده مراحل یادگیری  ۲ تکواژهای اولیه دیگر  ۵ افعال معین  ۵ پسوندهای صفت و اسم  ۶ یادگیری قانون صرفی و جنبه‌های دیگر زبان  ۷ تحول شکل جمله  ۱۰ عناصر جمله  ۱۱ تحول عبارت اسمی  ۱۱ تحول عبارت فعلی  ۱۳ زمان و ارجاع  ۱۹ انواع جمله  ۲۳ شکل جمله خبری  ۲۴ شکل جمله پرسشی  ۲۹ شکل جمله امری  ۳۵ شکل جمله منفی ۳۶ درونه‌گیری و ربط  ۴۱ درونه‌گیری عبارتی  ۴۳ درونه‌...

ادامه مطلب