بایگانی برچسب ها: تخت سلیمان

دانلود مقاله تخت سلیمان

دانلود مقاله تخت سلیمان

تخت سلیمان فهرست مطالب استان آذربايجان غربي. 1 شهرستان تكاب.. 1 تخت سليمان. 2 موقعیت مکانی. 2 بازگويي ميراث.. 8 گنج‌هاي سليمان در قعر درياچه مقدس شيز. 14 طبقه بندي محوطه تخت سليمان. 33 شیز شهری ناشناخته از ایران باستان. 42 آثار  ديگر در اين محوطه 43 استان آذربايجان غربي اين استان براساس آخرين تقسيمات كشوري 12 شهرسان ،28 بخش،22 شهر، 103 دهستان و 3227 آبادي داراي سكنه دارد و مركز آن شهر تاريخي اروميه است. شهرستان هاي استان آذربايجان غربي ع...

ادامه مطلب