بایگانی برچسب ها: تخت سلیمان

دانلود مقاله تخت سلیمان

دانلود مقاله تخت سلیمان

تخت سلیمان فهرست مطالب استان آذربایجان غربی. ۱ شهرستان تکاب.. ۱ تخت سلیمان. ۲ موقعیت مکانی. ۲ بازگویی میراث.. ۸ گنج‌های سلیمان در قعر دریاچه مقدس شیز. ۱۴ طبقه بندی محوطه تخت سلیمان. ۳۳ شیز شهری ناشناخته از ایران باستان. ۴۲ آثار  دیگر در این محوطه ۴۳ استان آذربایجان غربی این استان براساس آخرین تقسیمات کشوری ۱۲ شهرسان ،۲۸ بخش،۲۲ شهر، ۱۰۳ دهستان و ۳۲۲۷ آبادی دارای سکنه دارد و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است. شهرستان های استان آذربایجان غرب...

ادامه مطلب