بایگانی برچسب ها: تخريب آجرهاي نسوز كوره ريورب

دانلود مقاله بررسی فرایند فروشویی میکروبی غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه

دانلود مقاله بررسی فرایند فروشویی میکروبی غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه

بررسی فرایند فروشویی میکروبی غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه  چکیده غبار حاصل از کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه که دارای ۳۰% مس می باشد با تناژ  ۳۰ به کمک فیلتر های الکترو استاتیکی از گازهای خروجی کوره ها جدا می شود و بدون هیچگونه فرآوریی به سیستم برگردانده میشود. این فرایند مضرات زیر را در بر دارد: ۱-    اتلاف مس موجود ۲-    آلودگی محیط زیست ۳-     تخریب آجرهای نسوز کوره ریورب مطالعات انجام شده نشان داده است که با فروشویی میکروبی تا ۹۰% ...

ادامه مطلب