بایگانی برچسب ها: تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران.doc

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : «بنويس» قلم عرض كرد : «چه بنويسم؟» فرمود : «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.» از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مز...

ادامه مطلب