بایگانی برچسب ها: تخليه به آبهاي طبيعي

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب (صنایع غذایی) * بخش اول آب و خواص آن * 1-1- موجوديت آب 1 * 1-2- منابع آب1 * 1-2-1- آبهاي سطحي2 * 1-2-2- آبهاي زير زميني2 * 1-3- خواص آبهاي آشاميدني2 * 1-3-1- خواص فيزيكي آب2 * 1-3-2- خواص شيميايي آب3 * 1-4- سختي آب3 * بخش دوم آب در صنايع غذايي4 * 2-1- مصرف آب در صنايع غذايي 4 * 2-1-1- آلودگيهاي ناشي از مصرف آب در فرآيندهاي صنعتي 4 *  2-3- جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب 5 * 2-3-1- ميزان مصرف صنعتي آب در ايران 6 *  2-4-مزا...

ادامه مطلب