بایگانی برچسب ها: تخليه به آبهاي طبيعي

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب (صنایع غذایی) * بخش اول آب و خواص آن * ۱-۱- موجودیت آب ۱ * ۱-۲- منابع آب۱ * ۱-۲-۱- آبهای سطحی۲ * ۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲ * ۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲ * ۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲ * ۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳ * ۱-۴- سختی آب۳ * بخش دوم آب در صنایع غذایی۴ * ۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴ * ۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴ *  ۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵ * ۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶ *  ۲-۴-مزای...

ادامه مطلب