بایگانی برچسب ها: تخليه و اجور معوقه

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی مقدمه دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد ا عتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت...

ادامه مطلب