بایگانی برچسب ها: تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري

تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری

تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری

تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشکاری فهرست مطالب مقدمه  چکیده : ۱-    مقدمه : فرآیند تجربی : ۳-مدل سازی  المان محدود : ۱-۳- آنالیز حرارتی : ۲-۳- انتقال فاز حالت جامد : ۳-۳- آنالیز مکانیکی : ۴- حالت های شبیه سازی شده : ۵- مباحثه درباره موضوع ارائه شده  : ۱-۵- تأثیر  تغییرات حجمی : ۲-۵- تأثیر تغییر استحکام نهایی : ۳-۵- مقایسه بین نتایج شبیه سازی شده و نتایج تجربی : ۶- موارد پای...

ادامه مطلب