بایگانی برچسب ها: تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزيرات

کارتحقیقی بررسی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

کارتحقیقی بررسی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

بررسی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و آثار مرور زمان در آنها چکيده دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایمی که نوع و مقدار مجازات آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده، به کار می رود ( اعم از اینکه مجازات مذکور تعزیری شرعی بوده و یا از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، تعیین شده باشد.) مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساسا تحصیل دلیل را...

ادامه مطلب