بایگانی برچسب ها: تدوین راهبرد نام تجاری

دانلود مقاله موفقیت مدیران بازاریاب

دانلود مقاله موفقیت مدیران بازاریاب

موفقیت مدیران بازاریاب فهرست مطالب چکیده مقدمه نام تجاری مدیریت نام تجاری بیانیه مأموریت تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی تدوین راهبرد نام تجاری ابعاد نام تجاری ماتریس استراتژی های نام تجاری ارزش نام تجاری ارزش مالی نام تجاری محاسبة ارزش نام تجاری ارزیابی ارزش نام تجاری شواهدی بر ارزش نام تجاری نتیجه گیری منابع چکیده دراین مقاله به منظور ارائه راهکار برای موفقیت مدیران بازاریابی در دستیابی به اهداف نام تجاری(Brand ) و همچنین اثربخ...

ادامه مطلب