بایگانی برچسب ها: تراسهاي سكويي قائم

دانلود مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

احداث باغ در اراضی شیبدار فهرست مطالب مقدمه فرسایش خاک نقش هوموس و پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی شیبدار سکوبندی تراس های آبراهه ای انواع تراسهای آبراهه ای تراسهای آبراهه های با نیمرخ   V شکل تراسهای آبراهه ای با نیمرخ نرمال روش ساختن تراسهای آبراهه ای چگونگی پیاده کردن طرح تراسهای آبراهه ای روش نگهداری و مراقبت از تراسها تراسهای سکویی یا پله ای تراسهای سکویی قائم تراسهای سکویی مایل روش تثبیت شیبهایی که در آنها لغزش زمین...

ادامه مطلب