بایگانی برچسب ها: تراكم خانوار در واحد مسكوني

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

برج‌های مسکونی شهرک صدرا مقدمه : خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد. مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است. برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع مو...

ادامه مطلب