بایگانی برچسب ها: ترانزيستور ماس‌فت قدرت سوئيچينگ

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ

دانلود پروژه منابع تغذیه سویچینگ فهرست مطالب فصل اول- انواع منابع تغذيه  1-1منبع تغذيه خطي 1-1-1 مزاياي منابع تغذيه خطي 1-1-2 معايب منبع تغذيه خطي 1-1-2-1 بزرگ بودن ترانس كاهنده ورودي 1-2 منبع تغذيه غير خطي (سوئيچينگ) 1-2-1 مزاياي منبع تغذيه سوئيچينگ 1-2-2  معايب منابع تغذيه سوئيچينگ فصل دوم – يكسوساز و فيلتر ورودي  2-1 يكسوساز ورودي 2-2 مشكلات واحد يكسوساز ورودي و روش هاي رفع آن‌ها 2-2-1 استفاده از NTC 2-2-2 استفاده از مقاومت و رل...

ادامه مطلب