بایگانی برچسب ها: ترانسفورماتورهاي قدرت

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران ۱-۱ انواع نیروگاه های تولید برق ۲ ۱-۲ عرضه و تقاضای انرژی برق ۶ ۱-۳ تولید نیروگاه های ایران ۱۱ فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی ) ۲-۱ نیروگاه های بخاری ۱۸ ۲-۱-۱ مقدمه ۱۸ ۲-۱-۲ سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری ۲۰ ۲-۱-۳ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن ۲۴ ۲-۲ نیروگاه گازی ۳۱ ۲-۲-۱ مقدمه ۳۱ ۲-۲-۲ سیکل ق...

ادامه مطلب