بایگانی برچسب ها: ترانسفورماتور جریان مخزن دار

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق   فهرست مطالب * خلاصه گزارش  ۱ * مقدمه۲ * تاریخچه صنعت برق۳ * فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق ۶ * مقدمه۷ * (۱-۱) انواع پست ها از نظر ولتاژ۹ * (۱-۱-۱)پستهای بالابرنده ولتاژ۹ * (۲-۱-۱) پستهای کاهنده ولتاژ یا توزیع۹ * (۳-۱-۱) پستهای کلیدی۹ * (۲-۱) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات۹ * (۱-۲-۱) پستهای فضای باز۹ * (۲-۲-۱) پستهای فضای بسته۱۰ * (۳-۱) اجزای تشکیل...

ادامه مطلب