بایگانی برچسب ها: ترانسفورماتور هاي جريان

دانلود مقاله ترانسفورماتور های جریان

دانلود مقاله ترانسفورماتور های جریان

 ترانسفورماتور های جریان Current  transformer در پستهای فشارقوی به منظور اندازه گیری مقدار جریان و یا حفاظت تجهیزات توسط رله های حفاظتی الکتریکی ازترانسفورماتورهای جریان استفاده می شود که دارای دو وظیفه اصلی می باشند : ۱ـ پایین آوردن مقدار جریان فشار قوی بطوری که قابل استفاده برای اندازه گیری از قبیل آمپر متر و مگا واتمتر و کنتورهای اکتیو و راکتیو و همچنین رله های حفاظتی جریانی باشد . ۲ ایزوله کردن و جدا کردن دستگاههای اندازه گیری و حفا...

ادامه مطلب