بایگانی برچسب ها: ترانسفور ماتور آزمایشگاهی چند پله

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر

گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر فهرست مطالب مجتمع صنعتی نورین۱ (۲) نیرو گاه۷ (۱-۲)نیروگاه اضطراری ۸ (۲-۲) نیروگاه شرکت سیم و کابل ابهر ۱۳(۳-۲)سنکرو نسیم۲۰ (۴-۲) نقشه شبکه توزیع ۲۰ کیلو ولت ۲۷ (۵-۲) اتاق فرمان نیرو گاه ۲۹ (۶-۲ ) بانک خازنی ۳۱ (۳) تابلو سازی ۳۵ (۱-۳ ) مقدمه۳۸ (۲-۳) تعاریف اولیه تابلو ۳۹ انواع تابلو ها ۴۲ (۴-۳ ) خصوصیات تابلو ها ۴۳ (۵-۳) طریقه ساخت۴۷ (۶-۳ )نقشه کشی تابلوها ۴۸ (۷-۳ ) ساخت تابلوها۴۹ (۸-۳ ) انواع مدارات ...

ادامه مطلب