بایگانی برچسب ها: ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS

دانلود گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS

دانلود گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS

کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال پستها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزیع الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكي را از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري كنيم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شده ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسيم و در انجا دوباره ولتاژ را پايين آورده تا جهت توزيع آماده شود كلية اين اعمال در پستهاي انتقال...

ادامه مطلب