بایگانی برچسب ها: ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS

دانلود گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS

دانلود گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS

کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال پستها یکی از قسمتهای مهم شبکه های انتقال و توزیع الکتریکی می باشند زیرا وقتیکه بخواهیم انرژی الکتریکی را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهیم برای اینکه بتوانیم از افت ولتاژ جلوگیری کنیم بایستی بطریقی ولتاژ تولید شده ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسیم و در انجا دوباره ولتاژ را پایین آورده تا جهت توزیع آماده شود کلیه این اعمال در پستهای انتقال...

ادامه مطلب