بایگانی برچسب ها: ترانسفور ماتور ولتاژ

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي

دانلود پروژه بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي(پست دوشان تپه و پست مشيريه) فهرست مطالب خطوط انتقال ……………………1 سيم گارد ………………………..2 گوي حفاظتي ……………………3 پستها …………………………….3 اجزاء تشكيل دهنده پستها  …..5 مقره ها  …………………………5 برق گير …………………………5 كنتور برق گير …………………8 برق گير موجود در پست دوشان تپه …………..9 ترانسفور ماتور ولتاژ ………..9 ترانسفورماتور ولتاژ در پست دوشان تپه……. 9 ترانسفورماتور جريان ……..12 پارامترهاي...

ادامه مطلب