بایگانی برچسب ها: تراورسهای بتنی

دانلود مقاله تراورسهای بتنی

دانلود مقاله تراورسهای بتنی

تراورسهای بتنی فهرست مطالب 1-تراورسهای بتنی.. 1 تاریخچه تراورس بتنی.. 1 مقدمه:.. 3 2- تراورس بتن آرمه:.. 4 معایب بتن آرمه:.. 4 2-3- رفتار بتن آرمه تحت اثر خستگی (Fatique):.. 6 2-4 تئوری پیش تنیدگی.. 7 2-5 طراحی اولیه AAR.. 8 2-6 انجام اصلاحات در خصوصیات.. 10 2-7 چفت و بندها (ادوات تثبیت ).. 11 2-8تجربیات اخیر.. 13 2-9نصب و مرمت.. 16 2-10استفاده در خطوط سریع السیر.. 16 2-11توجه اقتصادی تراورسهای بتنی.. 17 3-1نقاط ضعف ذاتی تراورسهای...

ادامه مطلب