بایگانی برچسب ها: ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال

کارتحقیقی بررسی جرائم جوانان در حقوق جزا

کارتحقیقی بررسی جرائم جوانان در حقوق جزا

کارتحقیقی بررسی جرائم جوانان در حقوق جزا کارتحقیقی بررسی جرائم جوانان در حقوق جزا انحراف،كژ رفتاري،جرم و جنايت سابقه ديرينه اي در زندگي بشر دارد و تاريخي به قدمت تاريخ بشري دارد و واقعيتي است غير قابل احتراز كه هيچ جامعه اي از آن در امان نمي باشد.آدمي از گذشته دور دمامدم در فكر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در اين زمينه دستاوردهايي نيز داشته است و به تناسب افزايش جرم و جنايت به اتخاذ انواع تدابير پيشگيرانه-هر چند از نوع كيفري- ر...

ادامه مطلب