بایگانی برچسب ها: ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی ترکیبی براساس شناسایی جاده ها به صورت خودکار

ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی

ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی

Adaptive Fuzzy Controller for Hybrid Traction Control System based on Automatic Road Identification ترجمه مقاله کنترل فازی تطبیقی برای کنترل کشتی ترکیبی براساس شناسایی جاده ها به صورت خودکار دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: درشرایط عادی، چرخهای جلو ردیابی کنترل را از طرف راننده و چرخهای عقب، دنباله روی مسیر از وسیله نقلیه می باشد. خودرو در حین چرخش، ردیابی کنترل را از دست می دهد، اگر نیروی کششی بیشتر از نیروی اص...

ادامه مطلب