بایگانی برچسب ها: ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی جدید برای مشکل خوشه بندی متعادل بار در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله یک رویکرد تکاملی جدید برای مشکل خوشه بندی متعادل بار

مقاله یک رویکرد تکاملی جدید برای مشکل خوشه بندی متعادل بار

A novel evolutionary approach for load balanced clustering problem for wireless sensor networks ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی جدید برای مشکل خوشه بندی متعادل بار در شبکه های حسگر بی سیم دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید چکیده: خوشه بندی گره حسگر یک روش موثر کنترل توپولوژی به منظور کاهش مصرف انرژی  گره های حسگر برای به حداکثر رساندن طول عمر شبکه های سنسور  بی سیم (WSNs) است. با این حال، در یک خوشه مبتنی بر WSN، لیدرها (سر خو...

ادامه مطلب