بایگانی برچسب ها: ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی چکیده پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است. پژ...

ادامه مطلب