بایگانی برچسب ها: تركيبات آب پنير

دانلود پروژه آب پنیر

دانلود پروژه آب پنیر

آب پنیر فهرست مطالب مقدمه ۱ انواع آب پنیر ۶ آب پنیر شیرین ۶ آب پنیر اسیدی متوسط: ۶ آب پنیر اسیدی: ۶ ترکیب و ماهیت انواع آب پنیر ۷ پروتئین‌های آب پنیر ۹ فوائد پروتئین‌های آب پنیر ۱۱ مصارف پروتئین‌های آب پنیر ۱۴ روشهای حذف و بکارگیری آب پنیر ۱۶ کاربردهای آب پنیر ۱۹ ۱- تهیه لاکتوز از آب پنیر ۲۰ مراحل فرایند ۲۰ ب) جدا سازی لاکتوز: ۲۲ ج) خشک کردن: ۲۳ ۲) کاربرد آب پنیر در اسید لاکتیک ۲۴ تولید اسید لاکتیک از آب پنیر: ۲۵ خلاصه فرآیند ۲۶ ۳- کاربرد پودر آب پنی...

ادامه مطلب