بایگانی برچسب ها: ترك خوردگي در دماي پايين

دانلود مقاله طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر

دانلود مقاله طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر

طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر ۱۱٫۱  روش طراحی مکانیزه درجه بندی شده معادلات طراحی ارائه شده در راهنمای طراحی AASHTO در سال ۱۹۸۶، به طور غیر علمی بر طبق نتایج بدست آمده از قسمت جاده ای AASHTO ارائه شده است. به منظور بسط آنالیزهای سنگ فرشی مکانیزه و روش طراحی برای نسخه‌های آتی راهنمای AASHTO، پروژه ای تحقیقاتی با عنوان « روشهای آنالیزی ساختاری مکانیزه درجه بندی شده برای سنگ فرشها » به دانشگاه Illinois تحت NCHRP 1-26 اعطا گردید. تحقیق هم شامل سنگ ...

ادامه مطلب