بایگانی برچسب ها: ترمزهاي ديسكي

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

اصول، مبانی و طراحی ترمز ها فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه و تاریخچه ترمز * ۱-۱مقدمه و تاریخچه : * « فصل دوم » – اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی * ترمزهای اتومبیل * ۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها: * ۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی * ۲-۳ اصول هیدرولیک * ۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی * ۲-۵ سیستم ترمز دوبل : * ۲-۶ سیلندر اصلی * ۲-۷ سیلندر چرخها * ۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action) * ۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock: * ۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning ...

ادامه مطلب