بایگانی برچسب ها: ترمزهای هوشمند EBD

دانلود مقاله ترمزهای هوشمند EBD

دانلود مقاله ترمزهای هوشمند EBD

ترمزهای هوشمند EBD سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمزی این سیستم به نام توزیع دینامیکی در عقب نیز شناخته شده و سیستمی الکتروهیدرولیکی است که بر دینامیک چرخ و بالانس نیروی ترمزی بین عقب و جلو تاثیر دارد. EBD از سخت افزارهایABS  برای عملکرد کنترلی خود مانند یک شیر توزیع نیروی ترمزی بصورت هوشمند استفاده می کند و به عنوان یک زیر سیستم با نرم افزار ABS‌یکپارچه می گردد. ABS پیشرفته ای شامل EBD خودروهای معمولی از یک شیر کاهنده فشار هیدرولی...

ادامه مطلب