بایگانی برچسب ها: ترمز هاي ضد قفل

دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS

دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS

دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS ترمز های ضد قفل – ABS فهرست مطالب * فصل اول * مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل * (ABS) * مقدمه و تاریخچه * ۲-۲-اصول طراحی ABS * « فصل دوم » * اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی * ترمزهای اتومبیل * ۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها * ۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی * ۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک * ۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی * ۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل * ۶ـ۱ سیلندر اصلی * ۷ـ۱ـ سیلندر چرخها * ۸ـ۱ـ عمل خود انرژی زائی(...

ادامه مطلب